IKenMEZELF.nl

 

Ik en me-zelf lijken soms ieder hun eigen weg te gaan. Ik (het ego) wil vooral veel dingen ter eigen eer en glorie. Het Zelf is meer bescheiden en dienend aan het grotere geheel. Ze hebben elkaar nodig voor het vinden van een optimaal en een uitgebalanceerd leven. Ik en me-zelf … een mooi koppel, samen op zoek naar eigenheid en wijsheid … eigen(wijs)heid™.

Mijn eigen(wijs)heid™ is gebaseerd op diepgaande persoonlijke ervaringen, ruim 20 jaar werkervaring in een zakelijke context, vele trainingen-cursussen-boeken, neurolingïstisch programmeren (NLP), systemisch werk (Bert Hellinger), zen, sport, vallen en weer opstaan.

De rubrieken op deze website beschrijven vanuit een verschillend perspectief hoe het aanboren van de eigen(wijs)heid™ in zijn werk gaat.