Knar … de Koninklijke nar (knar.nl)

 

Knar – de Koninklijke nar – staat vanaf het eerste begin van de onderneming symbool voor de dienstverlening vanuit CC&C Creative Consultancy & Coaching. Het is immers alleen de nar die “het recht heeft / gegund is” om de koning(in) te wijzen op zijn/haar onvolkomenheden. De (glim)lach zorgt ervoor dat de soms confronterende boodschap toch acceptabel is (kan zijn) en bijdraagt aan de bereidheid tot verdere groei en ontwikkeling. Deze ontwikkeling wordt gesymboliseerd door de “tijgervlinder” die ook al vanaf het begin aanwezig is.

 

De verschillende rubrieken op deze site geven een beknopte en heldere toelichting op de ziens- en werkwijze(r) van waaruit de begeleiding vanuit CC&C Creative Consultancy & Coaching plaatsvindt.