“Super-Eigenwijze-Coach-Ervaring”

Intensief, bijzonder en onvergetelijk mini-coach-traject van één maand. Na een korte kennismaking op de eerste dag, wordt de buitenlucht opgezocht. De Kennemerduinen vormen het prachtige decor om de eigen(wijs)heid aan te boren. In de middag ga je zelfs één-op-één met een echte beeldend kunstenaar aan de slag om het thema nog eens vanuit een geheel andere invalshoek te benaderen. We sluiten de dag samen af, kijken terug en vooruit en maken afspraken over de ochtend/middag die enkele weken later volgt. Download brochure.

 

Serie van één of meer gesprekken

Er zijn heel veel redenen waarom je behoefte kunt hebben aan een klankbord en een goede begeleider. Iemand die er helemaal voor jou is en ook kritisch durft te zijn. Eenmalig of gedurende een langere periode. De gesprekken zijn respectvol, intens en diepgaand. Daar nemen we dus ook de tijd voor, minimaal 2 uur of een dagdeel.

 

Loopbaanbegeleiding, Outplacement en Reïntegratie

Serie gesprekken, opdrachten en oefeningen met als doel een passende baan te vinden (of te creëren). Het voorkomen van – of terugkeren uit – ziekte is uiteraard ook mogelijk. Zelfwerkzaamheid is heel nadrukkelijk een belangrijke voorwaarde voor succes vanaf het allereerste contact.

 

Jaargang Professionaliteit

Met maximaal 12 deelnemers gedurende 12 dagen in het jaar aan de slag met professionaliteit. Verdeeld over 4 seizoenen – stoeien, snoeien, groeien en bloeien – gaan we achtereenvolgens aan de slag met jezelf, je vak, je handelsmerk en ‘doen, doen, doen’.  Download brochure.

 

Jaargang Coaching

Ruim één week (46 uur) coaching voor jezelf, verdeeld over een jaar. Deze jaargang – of een kwartaal of een halfjaar – start met de “Super-Eigenwijze-Coach-Ervaring”. Vervolgens zes 2-wekelijkse gesprekken en daarna maandelijks. Voor de kwartaal-bijeenkomsten reserveren we een dagdeel.

 

Teamcoaching en Team-spirit

Alle leden van het team - het management team, de afdeling of het project – doorlopen eerst individueel de “Super-Eigenwijze-Coach-Ervaring”. Vervolgens worden afspraken gemaakt over de gewenste begeleiding bij gezamenlijke en/of individuele activiteiten.  Download brochure.

 

Project Kickoff

Het is belangrijk om vanaf het prille begin de neuzen te richten. Daarbij is ruimte en begrip voor de eigen(wijs)heidTM van de projectleden, gebruikers en andere betrokkenen van doorslaggevend belang. De effecten van deze 2-daagse workshop, inclusief tussenliggende avond, werken nog lange tijd positief door.

 

Eigen(wijs)heidTM in Golf

Mentale begeleiding in de sport wordt steeds belangrijker. Niet alleen om betere resultaten te behalen, maar ook om meer plezier aan het spelletje te beleven. Sport werkt ook goed als metafoor om problemen in een andere (zakelijke) context aan te pakken. Deze vorm van begeleiding is primair gericht op golf.

 

Co-trainer en Facilitator

Soms heb je als collega-trainer / begeleider een extra paar ogen, oren en handen nodig voor een specifieke opdracht of overleg. Ik werk graag samen met andere professionals.

 

Projectmanagement

Een rol als meewerkend voorman en indien gewenst op Prince-lijke wijze uitgevoerd.

Produkten